Kort och koncist

 • Hitta passade inspelningsplatser.
 • Förhandla hyra, avgifter och skaffa tillstånd.
 • Övervaka och ha ansvar för inspelningsplatsen under inspelning.
Jennie rekar

Vilka kunskaper respektive egenskaper krävs för att jobba som Platschef?

 • Initiativrik.
 • Kunna visualisera och hitta potentiella inspelningsmiljöer.
 • Problemlösare.
 • Organisatorisk.
 • Stresstålig.
 • Bra förhandlare.
 • Förståelse för kontrakt och den lokala processen att söka tillstånd.
 • Kommunikativ.
 • Flexibel och social kompetens.
 • Säkerhetskunnig.
 • B-körkort.
Heidi är spärrvakt
Filminspelningsskylt
Plats parkeringsbiljetter
Walkie talkie

Vad gör en Platschef?

Som platschef/platsletare arbetar man med att tolka regissörens vision då man letar efter passande inspelningsmiljöer. Utöver regissörens visuella krav behöver inspelningsplatsen även uppfylla specifika produktionskrav. Man besöker och fotar flera alternativ, sedan organiserar man en rekning för produktionens nyckelteam. Man förhandlar med fastighetsägare och olika myndigheter angående hyreskostnad, oljud, strömförsörjning, tillträde, parkering, säkerhet och tillstånd att filma.

Som platschef samarbetar man med många teamfunktioner, för att inspelningsplatsen ska fungera så smidigt som möjligt. I förproduktion är det framförallt scenografiavdelningen, som ska till och ”preppa” inspelningsplatsen för filmning- kanske bygga eller sätta upp tillfälliga kulisser. En platschef får också ofta ansvara för vägbeskrivning som följer dagbeskedet och förbereda kartor, så alla teammedlemmar vet vart de ska ta vägen.

Under inspelningen är man först på plats- man är länken mellan fastighetsägaren och produktionsteamet. Man dirigerar alla bilar och anvisar parkering och ser till att det är avspärrat där det behövs. Man kanske också måste sätta upp informationslappar i området om vad som är på gång med kontaktuppgifter om någon utanför inspelningsteamet behöver meddela produktionen något. Man måste vara flexibel och kunna hantera olika personligheter, då man träffar mycket olika människor. Man måste kunna förklara och ge en så positiv information till människor utanför som möjligt, så inspelningen går smidigt och att man stör så lite som möjligt den dagliga verksamheten som oftast föregår runt omkring. När filmningen är avslutad åker man sist från plats och ansvarar för att inspelningsplatsen återlämnas i gott skick.

Tillbaka till Teamfunktioner

Porträtt av yrkesverksamma Platschefer;

Alexander JönssonAlexander Jönsson
Jonathan RidingsJonathan Ridings
Jennie EmanuelssonJennie Emanuelsson